3 Wat als het emotioneel brandalarm vals alarm lijkt te zijn?

3 Wat als het emotioneel brandalarm vals alarm lijkt te zijn?

Drieluik vaginisme, emoties en brandalarm:

1 vaginisme emoties en brandalarm

Wat als het emotioneel brandalarm vals alarm lijkt te zijn?

3 Wat als het emotioneel brandalarm vals alarm lijkt te zijn?

Soms kunnen emoties opkomen schijnbaar zonder enige aanleiding. Het lijkt een vals alarm. Zelfs al zijn die gevoelens en emoties ogenschijnlijk een vals alarm, dan nog is dat meestal niet het geval. Want zelfs als het gaat over gevaar uit het verleden, dan nog gaat het over effecten van toen in het heden.

Veel effecten van toen ontstaan doordat mensen tijdens trauma’s onbewust allerlei overtuigingen aannemen over zichzelf, over andere mensen en over het leven.

Als die overtuigingen niet rationeel zijn dan hebben ze ook een effect op je gevoelsmatige waarschuwingssysteem.

Als het waarschuwingssysteem je inadequate gevoelens en emoties bezorgt, dan betekent dat dat er sprake is van irrationele overtuigingen.

Ook dan moet je die gevoelens niet verdoven. Je hebt er dan veel meer aan als je je gedachten en overtuigingen onderzoekt op irrationele aspecten. Als je die op weet te sporen en te veranderen, dan zal je zien dat inadequate gevoelens en emoties veranderen in adequate gevoelens en emoties.

Dus zelfs als emotioneel brandalarm vals lijkt te zijn, dan nog is het geen vals alarm, maar dan is er iets om uit te werken, en het kan zijn dat je zelf nog niet door hebt wat dat precies is.

Heb je seksuele problemen en wil je daar aan werken? Kom bij mij in therapie.

Klik dan op de link hieronder en email me voor een afspraak: https://centrumvoorseksualiteit.nl/contact

Hartelijke groet,

Drs Annemarie Tinbergen
Holistisch werkend Psycholoog NIP-seksuoloog Amsterdam