2 Wanneer is er nou wel of geen sprake van vals alarm bij nare gevoelens en frustraties?

2 Wanneer is er nou wel of geen sprake van vals alarm bij nare gevoelens en frustraties?

Drieluik vaginisme, emoties en brandalarm:
Deel 1 vaginisme emoties en brandalarm

Deel 2 Wanneer is er nou wel of geen sprake van vals alarm bij nare gevoelens en frustraties

Bij deze cliente (zie deel 1) was ten eerste sprake van onverwerkte trauma’s, ten tweede van irrationele overtuigingen en fantasieën waarmee ze haar angsten hoog opjoeg, en ten derde was ze bang voor haar seksuele verlangens die ze toch had ondanks het feit dat ze seksueel getraumatiseerd was.

Reden genoeg voor een emotioneel brandalarm. Een alarm dat schreeuwt om adequate actie, niet om verdoving, al is het een oorverdovende emotie.

Haar verbeelding over de vervulling van haar seksuele verlangens was gekleurd door het seksueel misbruik. Het seksueel misbruik was de eerste seksuele ervaring die ze ooit in haar leven gehad had. In haar inprenting bestond er maar één soort seks: je voelt het en dan is er DE DAAD. Alsof er niet een weg naartoe is met misschien wel honderden kleine tussenstapjes. Het emotionele brandalarm was een signaal dat zij niet alleen het misbruik moest verwerken, maar dat ze ook de benodigde kleine tussenstapjes moest leren op weg naar door haarzelf gewenste seksuele intimiteit. Alleen door dat te leren kon haar angst dalen. Maar voordat ze daar aan kon beginnen moesten eerst enkele andere dingen gebeuren:

Het was nodig dat zij haar draagkracht versterkte door nieuwe vaardigheden te leren en nieuwe inzichten te verwerven. Ook moest zij gaan leren dat nare gevoelens niet betekenen dat jij niet in orde bent, maar dat er iets niet in orde is, en dat jij daar dus zelf iets aan kunt doen. Ze moest leren de leiding in haar leven te gaan nemen en die nare gevoelens en emoties als vrienden te gaan zien. Emoties die haar vertellen dat er iets niet klopt en dat zij zelf ok is. Wat moet er veranderen zodat zij weer kan ontspannen en plezier kan hebben of tot rust kan komen? Ook moest geleidelijk aan de medicatie verminderd worden zodat ze die verdoofde gevoelens weer ging waarnemen. Met andere woorden: ze moest gaan leren leven met een brandalarm dat haar alarmeert als er iets moet gebeuren.

Bovendien is “de daad” iets dat gebeurt met een belevende ander. En die belevende ander maakte ze weg in haar fantasieën. Echter: een penis: meestal zit daar een man aan vast. In dat hele traject met al die tussenstapjes zit ook de kennismaking met die man, en het opbouwen van een veilige relatie waarbinnen ruimte ontstaat om seksuele intimiteit op te bouwen. Niet alleen is het nodig dat zij die man leert kennen, maar die man wil haar natuurlijk ook leren kennen, en het is natuurlijk ook nodig dat hij van haar hoort dat er trauma’s te verwerken zijn en dat daardoor de seks niet één twee drie gaat.

Het is nodig bij en na het verwerken van seksuele traumata om adequate psychoseksuele educatie te krijgen waarbij je al die tussenstapjes leert maken zodat
–zelfs als je seksueel misbruikt bent geweest-
-na het verwerken ervan
–als jij er zelf aan toe bent-
je kunt gaan genieten van veilige plezierige seksuele intimiteit.

Pijnlijke en onacceptabele gevoelens en emoties die opkomen zolang de voorwaarden hiervoor niet vervuld zijn, moeten niet verdoofd worden. Deze gevoelens en emoties kunnen namelijk werken als een richtingaanwijzer: nu moet er dit gebeuren, en daarna dat, en dan dat. Stapsgewijs kan het pad naar healing zich ontvouwen en kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Luister dus goed naar je gevoelens en emoties, en ga dat niet zomaar verdoven. Emotioneel brandalarm is zelden vals. Het is alleen de kunst om de juiste oorzaken van het alarm op te sporen. Want alleen dan kan je het veranderen.

Lees verder: Deel 3: Wat als het emotioneel brandalarm vals alarm lijkt te zijn?

Drs Annemarie Tinbergen
Holistisch werkend Psycholoog NIP-seksuoloog Amsterdam

1 vaginisme emoties en brandalarm

Wat als het emotioneel brandalarm vals alarm lijkt te zijn?