Wat is seksuele gaslighting?

Seksuele gaslighting is een vorm van seksueel misbruik. Het is een vorm van antiseksuele educatie waarbij het slachtoffer door de dader getraind wordt om de eigen seksualiteit als zijn of haar eigen vijand te zien doordat hij/zij er systematisch mee vernederd wordt. Seksuele gaslighting kan ook gaan over het mentaal en emotioneel vernederen van het lichaam/ uiterlijk van het slachtoffer, of van de geslachtsdelen van het slachtoffer. Ook de omgeving kan betrokken worden bij het uitvoeren van de seksuele gaslighting. De dader heeft hier een geheim doel mee dat hij/zij nooit aan het slachtoffer zal onthullen. Hoewel seksueel gegaslight wordt, hoeft dit helemaal niets met seks te maken te hebben. Het heeft eerder met economische voordelen te maken of een geheim waardoor de dader gezichtsverlies zou lijden als men er achter kwam..

Wat zijn gevolgen van seksuele gaslighting?

Het gevolg van seksuele gaslighting is dat het slachtoffer zijn/haar eigen seksualiteit gaat bevechten en/of onderdrukken. Seksuele gaslighting is enorm verwarrend voor de slachtoffers en kan ook leiden tot psychosomatische seksuele klachten zoals vaginisme, pijn bij seks, premature ejaculatie en erectieproblemen, angst voor de eigen geslachtsdelen of angst voor de geslachtsdelen van de partner. Diepe schaamte kan een rol spelen. Elke potentiële partner kan als gevolg van seksuele gaslighting door het slachtoffer gezien worden als een seksueel misbruiker, ook als die partner dat helemaal niet is.

Hoe is de uitdrukking seksuele gaslighting ontstaan?

De term seksuele gaslighting is nieuw maar beschrijft een proces dat al veel langer bestaat. Er was alleen nog geen goede term voor. De term gaslighting bestond al langer. Er is namelijk een film genaamd “Gaslight” waarin een antisociale man zijn vrouw zodanig manipuleert dat ze steeds meer begint te geloven dat ze gek is. Hij manipuleert ook de omgeving waardoor ze van niemand steun krijgt. Hij doet dit omdat hij een valse identiteit heeft. Hij is namelijk eerder getrouwd geweest. Maar zijn huidige echtgenote, het slachtoffer, weet dit niet. uiteindelijk komt alles uit en wordt de man gepakt. Pas dan komt de echtgenote erachter, en ontdekt ze dat haar huwelijk onecht is. En pas dan realiseert ze zich dat haar waarnemingen onherroepelijk juist waren en dat ze dus helemaal niet gek was. Deze vorm van gekmakende manipulatie wordt sinds deze film is uitgekomen “Gaslighting” genoemd.
Toen ik deze term hoorde, dacht ik ook na over de wijzen waarop ikzelf met mijn seksualiteit gemanipuleerd werd door mijn pathologisch narcistische en misschien zelfs wel antisociale moeder. Pas nu kan ik zien dat ze mijn seksuele ontwikkeling als meisje maximaal ondermijnde omdat ze me zo langer als huishoudster thuis kon blijven gebruiken. Dat was de geheime reden waarom ze mijn seksualiteit ondermijnde, mij er zo mee vernederde, me leerde dat mijn seksualiteit tot gevolg had een eeuwig verlies van liefde, waarmee ze me bang maakte voor mijn eigen seksualiteit. Tegelijkertijd leerde ze me dat ik niets mocht weten over seks. Ik ging geloven dat mijn seks, maar eigenlijk ook alle seks heel slecht was. Uit angst heb ik toen zelfs zelf in de brugklas de seksuele voorlichting geweigerd. Om angst en schaamte en nieuwe eeuwige vernedering te vermijden. Pas op mijn 17 ontdekte ik hoe de kindertjes gemaakt werden. Pas toen ontdekte ik de plezierige gevoelens van seks.
Dat was dus een vorm van gaslighting weet ik nu: seksuele gaslighting. Zo heb ik dus de uitdrukking “seksuele gaslighting” bedacht. Ik heb de term gegoogled en zag dat de term in google nog niet voorkwam. Daarom denk ik dat ik de eerste ben die deze naam bedacht heeft.

Wie worden seksueel gegaslight?

Niet alleen meisjes en vrouwen worden seksueel gegaslight, ook jongens en mannen overkomt dit. Het zijn niet de kenmerken van het slachtoffer, maar de geheime doelen van de misbruiker aan de hand waarvan bepaald wordt dat en zo ja wie seksueel gegaslight wordt.

Wie plegen seksuele gaslighting?

Individuele seksuele gaslighting wordt gepleegd door narcistisch misbruikers, borderline misbruikers en antisocialen. De daders kunnen zowel man als vrouw zijn.
De seksuele orientatie van de dader staat los van het geslacht van het slachtoffer. Het is mogelijk dat een hetero vader zijn hetero zoon gaslight, en dat een hetero moeder haar hetero dochter gaslight.

Waarom plegen daders seksuele gaslighting?

Misbruikers hebben hier doelen mee die ze meestal goed geheim houden voor de slachtoffers. De slachtoffers zijn zo in de war gebracht over seksualiteit, dat ze er niet toe komen om zich af te vragen waarom de dader dit met hen doet. En als ze zich het al afvragen, dan zullen ze niet snel op het idee komen dat een dader de seksuele gaslighting gebruikt als een strategie om zijn/haar slachtoffers ontregeld te houden om zijn/haar echte doelen aan het oog te onttrekken.
Seksuele gaslighting wordt door individuele misbruikers bijvoorbeeld gebruikt om een slachtoffer langer afhankelijk te houden van de dader, zoals bijvoorbeeld bij dochters die misbruikt worden als huishoudster door een stiefmoeder zoals in het sprookje Assepoester (Cinderella), zodat ze zo lang mogelijk misbruikt kunnen worden als huishoudster of schoonmaakster.

Seksuele gaslighting is net zoals andere vormen van gaslighting een teken dat je te maken hebt met iemand met antisociale trekken. Dat blijkt uit de meedogenloze gewetenloze wijze waarop het slachtoffer gekwetst en beschadigd wordt puur door de dader puur om zijn of haar eigen doelen te bereiken. Bij elke vorm van gaslighting is sprake van een pathologische vorm van narcisme. Ik sluit me met deze opmerkingen aan bij de visie van Ross Rosenberg die aangeeft dat er vier verschillende menstypen van pathologisch narcisme zijn, namelijk mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, een borderline of antisociale persoonlijkheidsstoornis, en verslaafden. Gaslighting is een van de criteria voor het vaststellen van pathologisch narcisme. Het heeft bij gaslighting geen zin meer om te pogen een relatie nog te redden, want daar is het misbruik veel te kwaadaardig, uitgekiend en berekenend voor. Zo'n doelbewuste dader daar kan je een relatie niet meer mee herstellen.

Maatschappelijke seksuele gaslighting werd en wordt massaal gebruikt voor economische doeleinden door malafide overheden, mediamachines, door de medische industrie: Bij maatschappelijke seksuele gaslighting wordt een hele categorie mensen seksueel gegaslight:

Een voorbeeld:

Seksuele gaslighting werd tijdens de periode van kolonialisatie door de Nederlandse wetgevers gebruikt om op Java de seksualiteit van witte vrouwen zodanig te beheersen dat ze geen bruine babies zouden krijgen. (waarschijnlijk hetzelfde als in alle andere door Nederland gekolonialiseerde landen.) Doel: zo lang mogelijk volhouden van economische exploitatie van de bruine bevolking in de kolonien. Als alle witte vrouwen een bruine baby krijgen, is het namelijk snel afgelopen met het rascisme en dat wilde de Nederlandse overheid zeker niet. De dubbele christelijke moraal werd ingezet om schuld en schaamtegevoelens bij witte vrouwen te verhogen, hetgeen hen zou remmen seksueel initiatief te nemen of seksueel contact met een ander dan de echtgenoot toe te laten. Omgekeerd werden mannen wettelijk gefaciliteerd om seksueel contact te hebben met gekleurde inwoners van het gekolonialiseerde gebied. Volgens deze rascistische wetgeving kon een gekleurde vrouw nooit verkracht worden, omdat ze onverzadigbaar zou zijn. Als een witte vrouw seksueel contact had met een kleurling, dan werd dat bij wet tot verkrachting verklaard, zelfs als de vrouw zelf het seksuele contact wenste. De seksuele gaslighting is een vorm van manipulatie die niet alleen aan de slachtoffers wordt aangedaan, maar ook aan anderen in diens omgeving, en in dit geval in een internationale omgeving en de wetgevende macht heeft toen der tijd zijn macht misbruikt om deze vorm van gaslighting zelfs in de wet op te nemen. Deze processen zijn beschreven in het proefschrift : “Passie en missie”, van historisch antropoloog Eveline Buchheim. Je kunt ook googlen op “volkskrant” en “Altijd zo blank mogelijk trouwen”. Daarin wordt iets geschreven over dit proefschrift.

De slachtoffers van de kolonialistische seksuele gaslighting waren in eerste instantie alle kleurlingen, de primaire slachtoffers van rascisme, verder in het bijzonder vrouwen met een anders dan witte huidskleur omdat die geen enkele wettelijke bescherming hadden tegen welke vorm van seksueel misbruik maar ook, gekleurde mannen indien ze seksueel contact hadden met een witte vrouw, en witte vrouwen vanwege de vergaande antiseksuele manipulatie en alle schuld en schaamtegevoelens daarbij. De witte mannen hadden alle economische en seksuele voordelen van dit structurele rascistisch-seksueel misbruik. Witte vrouwen hadden de economische voordelen van het misbruik, maar leden ook onder de seksuele gaslighting.

Wat is het verschil tussen seksuele gaslighting, verkrachting, incest en grooming voor seksueel misbruik?

De seksuele gaslighting verschilt van grooming voor seksueel misbruik in de zin dat lijfelijk seksueel misbruik niet persé het doel hoeft te zijn van de dader. De dader beoogt er andere doelen mee zoals bijvoorbeeld economisch gewin. De seksuele gaslighting is een aparte vorm van seksueel misbruik die verschilt van verkrachting en incest zoals dit bekend is in onze samenleving. Bij verkrachting en incest is het nee van het slachtoffer -tegen ongewenste seks- geschonden. Bij seksuele gaslighting is het ja van het slachtoffer -voor gewenste seks- geschonden. Er zijn ook overeenkomsten: bij beide vormen van seksueel misbruik is de seksuele autonomie van het slachtoffer beschadigd, of heeft zich niet kunnen ontwikkelen. Bij beide vormen zijn de grenzen van het slachtoffer geschonden en/of hebben zich niet kunnen ontwikkelen. Beide vormen leiden tot diepgaande emotionele traumatisering en beschadiging. Maar wel op heel verschillende manieren. Het ik besef kan danig aangetast zijn. Het kan zijn dat de slachtoffers alleen nog een ik besef hebben dat in dienst staat van de dader(s). Dat sluit weer aan bij de visie van de daders dat het slachtoffer een verlengstuk is van de dader.

Wat zijn verschillen in therapie tussen incestslachtoffers en seksuele gaslighting slachtoffers?

Door de verschillen tussen seksuele gaslighting en verkrachting hebben slachtoffers van seksuele gaslighting naar mijn idee een heel andere therapievorm nodig heeft dan bij fysiek seksueel misbruik zoals incest.
Hoewel beiden het nodig hebben om hun eigen ik vrij te maken, hun grenzen terug te claimen, hun innerlijke waarheid te erkennen, de daders te begrenzen zodat misbruik niet langer plaats kan vinden, en hoewel beide groepen moeten leren om van zichzelf te houden en op een liefhebbende manier met mij om te gaan, zijn er ook verschillen.

Bij seksuele gaslighting is structurele deprogrammering van de gaslighting nodig; een seksuele hereducatie nodig waarbij ruimte komt voor het authentieke ja voor de eigen seksualiteit, en de eigen seksuele wensen, maar wel op diens eigen voorwaarden, en met behoud van zelfrespect en eigenliefde. Bij seksuele gaslighting moet het ja voor de eigen seksualiteit eerst bevrijd en geïntegreerd worden, want er is veel te veel nee, helemaal tegen de ware gevoelens van het slachtoffer in: het nee is niet authentiek, het is een gevolg van een verwarring waardoor ze geen ja kan zeggen als ze ja wil zeggen - vanwege de ingeprogrammeerde belemmeringen door de gaslighting. Hoewel dit ook geldt voor slachtoffers van incest, moet na incest het nee tegen de ongewenste seks eerst geïntegreerd worden. Pas daarna komt er ruimte voor het ja.
Althans, dat is wat ik nu denk. Maar terwijl ik dit schrijf realiseer ik me ook hoe groot de overeenkomsten zijn. Ik sta open voor discussie, want hier is vast nog wel meer over te zeggen.

Voor meer informatie en meer voorbeelden over seksuele gaslighting (bij mannen en vrouwen) lees verder:

Categorieën van Seksueel Misbruik

Drs FreyaJoy Tinbergen
Psycholoog-seksuoloog Amsterdam