Psychoseksuele problemen bij mannen

Psychoseksuele problemen bij mannen

Ook mannen kunnen te maken hebben met seksuele problemen door diepliggende psychologische oorzaken of beter gezegd door diepgaande opvoedingsproblemen in hun jeugd.

Denk aan emotionele verwaarlozing, emotioneel misbruik (manipulatie), lichamelijk en seksueel misbruik in de jeugd. Hoe de aard van het misbruik ook is, bij alle vormen van misbruik in de jeugd is de autonomie ontwikkeling verstoord. Met andere woorden, de misbruikte heeft zich niet mogen ontwikkelen tot gezonde volwassene, want als dat zou gebeuren dan kan de misbruiker het misbruik niet meer voortzetten. De misbruiker(s) zullen ten allen tijde een gezonde ontwikkeling tot onafhankelijk en autonoom wezen willen torpederen - zijn leven lang.

Dit betekent dat mannen die van kinds af aan misbruikt zijn, soms levenslang onder vèrgaande invloed kunnen blijven van één of van beide ouders. Denk aan onderdrukking van emoties en seksuele liefdesverlangens, uit angst dat (een van de) ouders erachter komt.

Of bijvoorbeeld een moeder die haar zoon niet wil loslaten, en die de zoon wil ontmoedigen om tot een goede partnerkeuze te komen. Een moeder die zijn vriendin aanvalt omdat ze de vriendin ziet als een rivaal. Een moeder die de kinderen van haar kind vergaand manipuleert, om daarmee de controle over haar zoon te garanderen, of een moeder die haar zoon niet kan toestaan om het ouderlijk huis te verlaten.

Naast forse psychologische en relationele problemen kan een moeilijke opvoedings achtergrond ook voor verschillende seksuele problemen zorgen. Het goede nieuws is dat zulke problemen wel oplosbaar zijn op het moment dat je het probleem bij de wortels aanpakt.

Zie mijn artikelen over:
geremde mannen

erectieproblemen

premature ejaculatie

seksueel misbruikte mannen