Beroeps Opleiding

Driejarige ervaringsgerichte beroepsopleiding tot “Sexual Empowerment Practitioner” (post HBO)

Een ervaringsgerichte opleiding waarbij het doorwerken van persoonlijke ervaringen en je persoonlijke groeiprocessen een belangrijk deel uitmaakt van je opleidingsproces.

Voor wie:

-Voor hulpverleners, coaches, counsellors die willen leren hoe seksuele problemen kunnen worden opgelost met het Sexual Empowerment Programma.

-Soorten problemen waar een Sexual Empowerment Practitioner voor geraadpleegd kan worden zijn:

1. Psychosomatische seksuele klachten zijn klachten die niet door een medische oorzaak kunnen worden verklaard. Voorbeelden van psychosomatische seksuele klachten: vaginisme, pijn bij seks, erectieproblemen, orgasmeproblemen (te snel, te traag, afwezige orgasmen of orgasmen zonder lustgevoel), problemen met seksueel verlangen en seksuele opwinding, afkeer van seks.
Daarnaast is ook aandacht voor

2. sekstraumata,

3. problemen met seksuele oriëntatie/voorkeuren

4. problemen met seksuele identiteit.

Waarom deze opleiding?

  1. Circa 80 % van de niet medische seksuele disfuncties is te verhelpen met kortdurende seksuele behandeling, dan wel bekkenfysiotherapeutische hulp.
    Maar zo'n 20% is daar niet mee geholpen. Dit zijn de mensen met complexere psychosomatische seksuele klachten. Zij hebben een diepergaande psychotherapeutische aanpak nodig. In de hulpverlening lopen deze clienten vaak tegen muren aan. Want óf ze krijgen wel psychotherapeutische hulp aangeboden, maar niet geïntegreerd met een aanpak van hun psychosomatische seksuele klachten, óf ze krijgen seksuologische en fysiotherapeutische hulp aangeboden, zonder aandacht voor de psychotherapeutische kanten ervan. Of er wordt symptoombestrijding aangeboden, waarbij de seksuele context van de klacht genegeerd wordt. Vaak wordt onvoldoende uitgezocht wat de oorzaken en instandhouders van hun klachten zijn. En daardoor lopen deze clienten vast. Keer op keer op keer zoeken ze opnieuw hulp maar worden niet goed begrepen. Relaties worden daardoor soms onnodig verbroken, clienten vermijden het vinden van een nieuwe partner, of blijven ongewild kinderloos. Toch gaat het om goed oplosbare problemen, mits de professionals daar maar goed voor getraind zijn.
    Als deze groep adequater wordt geholpen, en hun seksuele problemen opgelost worden, zullen hun liefdesrelaties beter stand kunnen houden, of zullen clienten meer zelfvertrouwen krijgen waardoor ze wel een nieuwe partner vinden, en het krijgen van kinderen wordt vervolgens dankzij het kunnen genieten van pijnloze gepassioneerde seks mede gefaciliteerd.
  2. Seksuele traumata kunnen seksuele disfuncties veroorzaken en in stand houden en kunnen bovendien als een enorme stoorzender werken in liefdesrelaties. Daarom is er ook aandacht voor het doorwerken van seksuele traumata.
  3. Anders dan gangbare seksuele voorkeuren en seksuele identiteit is voor veel mensen nog steeds taboe. Door deze taboe's te doorbreken kunnen ook diegenen die hier mee te maken hebben komen tot "sexual empowerment" en daarmee tot seksuele bloei komen.

Het resultaat van deze opleiding

De opleiding leidt op tot “Sexual Empowerment Practitioner”
De soort hulpverlening waarvoor je in deze opleiding wordt opgeleid is met name geschikt om cliënten die onvoldoende hebben aan eerstelijns seksuologische en bekkenfysiotherapeutische hulp, te helpen hun psychosomatische seksuele disfuncties op te lossen en om enkelvoudige seksuele trauma's te verwerken.

Cliënten kunnen daardoor doorbraken creëren in hun seksuele liefdesleven en gezinsvorming. Ze ervaren meer intimiteit en diepgang in hun liefdesrelatie en kunnen daar beter mee omgaan, waardoor de seksuele disfunctie zijn functie verliest voor de betrokkenen in de liefdesrelatie. Middels aanvullende psychoseksuele educatie en seksuele vaardigheden training verdwijnt de seksuele disfunctie helemaal. Cliënten zullen hun liefdesrelaties beter in stand kunnen houden, of zullen meer zelfvertrouwen krijgen waardoor ze wel een nieuwe partner vinden, en het krijgen van kinderen wordt vervolgens dankzij het kunnen genieten van pijnloze gepassioneerde seks mede gefaciliteerd.

De opleiding:

Deze opleiding is gericht op een geïntegreerde multimethodische aanpak van psychosomatische seksuele disfuncties en enkelvoudige seksuele traumata. De aanpak is onder meer lichaamsgericht, seksuologisch, psychotherapeutisch en wordt aangevuld met psychoseksuele educatie en seksuele vaardigheden training.

Het is een ervaringsgerichte training. Dit betekent dat de studenten bereid moeten zijn om de training te ondergaan op dezelfde wijze zoals ze het aan hun clienten zullen vragen te ondergaan. Een gevolg daarvan is dat de studenten in de groep diepgaande intimiteit zullen ervaren in de ontmoeting met medestudenten, en dat zij ook diepgaand hun eigen seksualiteit en seksuele ontwikkeling bespreekbaar zullen maken met de studentengroep. Van de studenten wordt gevraagd om geheimhouding van hetgeen gedeeld wordt binnen de groep. Hiervoor ondertekenen zij een contract.

Introductie workshop: Ervaringsgerichte training “Diepgaand Proces Onderzoek”

-Driedaagse training in diepgaand procesonderzoek om de psychoseksuele problematiek in kaart te brengen en te begrijpen. Daarna krijgen de studenten een uitgebreide huiswerkopdracht. Dit is het eerste deel van blok 1. Wil je wel verder, dan kan je je opgeven voor de rest van blok 1.

Het Curriculum:

De opleiding is opgebouwd uit 4 blokken.

Blok 1: 5 maanden Sexual Empowerment Trainingsprogramma voor professionals

Het eerste blok van deze opleiding is een diepgaande 5 maanden ervaringsgerichte training in de psychotherapeutische hulpverlening aan mannen en vrouwen met complexe psychosomatische seksuele klachten zoals bij vrouwen: vaginisme, pijn bij seks, afkeer voor seks, en bij mannen erectieproblemen, premature ejaculatie, moeilijk orgasme krijgen, en voor mannen en vrouwen het oplossen van enkelvoudige seksuele traumata.

Modulen:

Module 1: Ervaringsgerichte training “Diepgaand Proces Onderzoek”

-Driedaagse training in diepgaand procesonderzoek om de problematiek in kaart te brengen, te begrijpen. Daarna krijgen de studenten een uitgebreide huiswerkopdracht. Deze eerste 3 dagen zijn ook als introductieweekend te volgen.
-Driedaagste training in Proces Diagnostiek, Indicatiestelling voor behandeling en het opstellen van Proces-georiënteerde Behandel Plannen.

-Module 2: Ervaringsgerichte training “Multimethodische Psychoseksuele Therapie”.

Gebaseerd op de proces geörienteerde behandelplannen worden keuzes gemaakt voor toepassing van diverse psychoseksuele therapie methodieken.
-experientieel (lichaamsgericht) ontdekkingswerk
-lichaamsgerichte rationeel emotieve therapie
-psychodynamische psychotherapie
-traumaverwerking
-gespreksvoering inzake seksuele voorkeuren en identiteit

Blok 2: Vervolg Sexual Empowerment Programma voor professionals

Bij voldoende belangstelling wordt een 5 maanden vervolg training georganiseerd waarin een training wordt geboden in een integratie van psychoseksuele therapie, psychoseksuele educatie plus seksuele vaardigheden training.
Module 1: psychoseksuele educatie
Module 2: seksuele vaardigheden training
Het volledige eerste ervaringsgerichte programma beslaat dus ongeveer een jaar.

2e jaar: Sexual Empowerment Leiderschap jaarprogramma

Bij voldoende belangstelling wordt een tweede verdiepingsjaar georganiseerd waarin dieper wordt ingegaan op psychosomatische seksuologie, en waarin de toepassing van diverse therapeutische en educatieve methodieken verder getraind wordt.

3e jaar: Placement/Supervised practitioning

Een jaar werken onder supervisie. De opleiding wordt daarna afgesloten met een certificaat. Je bent dan "Sexual Empowerment Practioner".

Toelating

Toelatingseisen:

-HBO niveau

-Ervaring met eigen seksuele problemen is een pré. We weten hoe belangrijk jouw eigen ervaringsdeskundigheid is voor jouw persoonlijke toekomstige clienten

-Het eerste jaar kan je ook voor je persoonlijke ontwikkeling doen.

-We verwachten dat je bereid bent om diepgaand naar jezelf te kijken, naar je eigen functioneren, en dat je bereid bent om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en voor wat je ervaart in je leven.

-We verwachten dat je bereid bent om te veranderen, te leren en te groeien.

Toelatingsprocedure:

-Voorafgaand aan toelating dien je een uitgebreide vragenlijst te beantwoorden, en krijg je een intakegesprek. Als je toegelaten wordt, kan je het introductieblok volgen. Daarna kan je je inschrijven voor de rest van het eerste jaar.

Meer informatie volgt.

Je kan je wel alvast inschrijven op een interesselijst.

Wie geeft de opleiding:

Drs FreyaJoy Tinbergen, psycholoog-seksuoloog en lichaamsgericht werkend registertherapeut RBC.
Ze houdt de mogelijkheid open om gastdocenten/trainers uit te nodigen een bijdrage te leveren aan de opleiding vanuit hun eigen expertise.