Klachtenregeling

Bespreek klachten inzake de behandeling eerst met FreyaJoy. Want, er kunnen therapeutische redenen zijn waarom je behandelaar anders reageert dan verwacht.

Pas als je er samen niet uit kan komen, dan kan je de klacht extern indienen bij de klachtencommissie van de SBLP.
Het registratienummer bij de SBLP is 20086095.
Voor meer informatie over het klachtenreglement van de SBLP verwijs ik naar http://www.SBLP.nl.

Mocht je er daar ook niet uitkomen dan dan is het mogelijk om conform de Wkkgz de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie CAMcoop. Het registratienummer bij CAMcoop is: 20086095.
Voor meer informatie ga naar: https://www.camcoop.nl

Ik ben ook ingeschreven als registertherapeut bij de RBCZ / TCZ onder nummer 808210R. https://www.rbcz.nu/